O turniru:

O Državnom turniru mladih prirodoslovaca

Državni turnir mladih prirodoslovaca je pojedinačno natjecanje za učenike od 12 do 16 godina. Učenici se natječu u eksperimentalnom i teorijskom znanju iz područja različitih prirodnih znanosti: biologije, kemije, fizike, matematike i informatike.

Na Turniru učenici pokazuju sposobnost rješavanja složenih problema te prezentacije rješenja kroz raspravu. Problemi su otvoreni, povezani s pojavama iz svakodnevnog okruženja, često bez poznatog konačnog rješenja. Cjeloviti pristup rješavanju problema uključuje osmišljavanje i izvođenje pokusa, teorijsko modeliranje te usporedbu rezultata teorijskog modela i izvedenog pokusa.

Učenici odabiru jedan od 17 unaprijed zadanih zadataka koje svake godine definira odbor Međunarodnog turnira mladih prirodoslovaca (engl. International Young Naturalists’ Tournament, IYNT). Učenici na temelju svojeg rješenja pišu seminarski rad koji može biti popraćen fotografijama, video snimkama pokusa i drugim materijalima kako bi se što bolje prikazali dobiveni rezultati. Za sudjelovanje na turniru potrebno je poslati seminarski rad na mail adresu iynt@icm.hr do roka naznačenog u vremeniku.

Radove učenika pregledava i ocjenjuje više neovisnih ocjenjivača te se učenici pozivaju na Državni turnir mladih prirodoslovaca na temelju dobivenih ocjena. Državni turnir održava se u prostorima Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Probleme za ovogodišnji Državni turnir mladih prirodoslovaca možete pronaći ovdje.

Za sudjelovanje na Državnom turniru možete se prijaviti ovdje. Za turnir koji se održava u akademskoj godini 2023./2024. mogu se prijaviti učenici rođeni nakon 1. siječnja 2008. Na svom rješenju problema možete početi raditi odmah nakon prijave. Preporučamo Vam da krenete što prije!

Više o tome kako bi trebao izgledati seminarski rad, kako se on ocjenjuje i koji su kriteriji za sudjelovanje u finalu Državnog turnira mladih prirodoslovaca možete saznati ovdje.

Posebno naglašavamo kako je Državni turnir mladih prirodoslovaca pojedinačno natjecanje. Radovi koje je zajedno napravilo više učenika ne mogu sudjelovati na Državnom turniru.

Tijek natjecanja na Državnom turniru

Na Državnom turniru mladih prirodoslovaca svaki natjecatelj po unaprijed zadanom rasporedu prezentira svoje rješenje pred sucima te o njemu raspravlja s oponentom. Jedan ovakav ciklus naziva se znanstvenom borbom.
Tijek jedne znanstvene borbe može se podijeliti na četiri cjeline:

  1. izlagač izlaže rješenje – 8 minuta
  2. oponent daje osvrt na rješenje – 2 minute
  3. izlagač i oponent raspravljaju – 5 minuta
  4. pitanja žirija za izlagača i za oponenta – 5 minuta

Natjecatelji se ciklički izmjenjuju sve dok svaki natjecatelj ne odradi ulogu izlagača i ulogu oponenta. Izlagač je osoba koja prezentira svoje rješenje. Oponent je pak onaj koji sluša prezentaciju i nakon nje raspravlja o rješenju s izlagačem te pruža kritički osvrt na izloženo rješenje.

Tijekom turnira suci ocjenjuju izlaganje i oponenciju svakog od natjecatelja.

Kako se radi o natjecanju s naglaskom na multidisciplinarnost, natjecatelji obično oponiraju problem koji ne pripada istom području kao onaj kojeg su sami rješili i izlagali.

Možete pogledati ogledne primjere znanstvenih borbi nastale na temelju problema iz 2016. godine: Dobri pogotci i Jabuke. Osim oglednih borbi, na našem YouTube kanalu dostupne su i snimke znanstvenih borbi s prijašnjih Državnih turnira.

Prije početka borbi, natjecatelji rješavaju test sastavljen od konceptualnih pitanja iz područja prirodnih zanosti.

Bodovanje

Ukupan broj bodova koji je moguće osvojiti na turniru iznosi 100. Bodovi su podijeljeni na sljedeći način:

  • 30% (30 bodova) – ocjena seminarskog rada
  • 20% (20 bodova) – ocjena testa znanja
  • 30% (30 bodova) – ocjena prezentacije vlastitog rješenja i rasprave s oponentom
  • 20% (20 bodova) – ocjena oponiranja tuđeg rješenja

Seminarski rad ocjenjuje više neovisnih recenzenata i svakom se učeniku pribraja prosjek ocjena svih recenzenata. Više o bodovanju radova kao i obrazac za bodovanje koji koriste recenzenti moguće je pronaći ovdje.

Na testu znanja bit će jasno naznačen broj bodova koji donosi svaki zadatak. Na testu je moguće ostvariti do 20 bodova.
Testovi znanja su svake godine različiti i njima se nastoji ispitati način razmišljanja i sposobnost zaključivanja svakog učenika. Zbog toga testovi koji su pisani prijašnjih godina nisu javno dostupni i ne potičemo učenike da se pripremaju za natjecanje na temelju njih.

Prezentaciju i oponenciju ocjenjuje više neovisnih sudaca.
Prilikom ocjenjivanja prezentacije problema uzima se u obzir izlaganje vlastitog rješenja i rasprava o rješenju s oponentom.
Prilikom ocjenjivanja oponencije uzima se u obzir rasprava o rješenju s izlagačem.

Članovi žirija ocjenjuju zasebno izlagača i oponenta ocjenom od 1 do 10. Srednja vrijednost najveće i najmanje ocjene se računa kao jedna ocjena. Zatim se računa prosječna ocjena za izlagača i oponenta.
Primjerice, ako je učenik za svoje izlaganje dobio ocjene: 8, 8, 7 i 4; tada se njegova ukupna ocjena računa tako da se najprije izračuna prosjek ocjena 8 i 4: (8+4)/2 = 6. Zatim se ta ocjena uzima za izračun prosječne ocjene zajedno s ocjenama ostalih sudaca: (6 + 8 + 7) / 3 = 7. Konačna ocjena izlagača iznosi 7 bodova. Ovaj je sustav bodovanja preuzet s Međunarodnog turnira mladih prirodoslovaca.

Prosječna ocjena izlagača na kraju se množi faktorom 3, dok se prosječna ocjena oponenta množi faktorom 2.

Temeljem ocjene seminarskih radova, prezentacije i oponiranja te bodova osvojenih na testu sastavlja se lista poretka natjecatelja.

Priznanja i nagrade

Svi učenici pozvani na Državni turnir mladih prirodoslovaca, kao i njihovi mentori, dobit će pismeno priznanje za sudjelovanje na Turniru.

Na temelju konačne liste poretka dodjeljuju se i posebna priznanja učenicima koji ostvare prva tri mjesta.

Ekipa za međunarodni turnir mladih prirodoslovaca

Najuspješniji učenici na Državnom turniru mladih prirodoslovaca bit će pozvani na Međunarodni turnir mladih prirodoslovaca.

Međunarodni turnir mladih prirodoslovaca (engl. International Young Naturalists’ Tournament, IYNT) je ekipno natjecanje učenika u dobi od 12 do 16 godina. Svaki tim se sastoji od najviše šest učenika i dva mentora koji rješavaju 17 unaprijed zadanih problema te sudjeluju u znanstvenim borbama protiv drugih timova. Ovi su problemi isti kao i oni za koje učenici rješavaju na Državnom turniru i dostupni su ovdje.

Više o Međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca moguće je pročitati na njihovim službenim stranicama. Tijek znanstvenih borbi na Međunarodnom turniru te pravila ocjenjivanja moguće je pronaći ovdje.

Hrvatsku ekipu na natjecanju predvode dva mentora koji su članovi udruge Istraživački centar mladih, a financiranje puta i kotizacije natjecanja pokrivaju sponzori. Kotizacija uključuje smještaj i hranu za sve članove tima.

Za sudjelovanje na Međunarodnom turniru potrebno je znanje engleskog jezika i pristanak roditelja.

Organizator

Organizator Državnog turnira mladih prirodoslovaca je neprofitna udruga Istraživački centar mladih (ICM). ICM organizira i sudjelovanje Hrvatske na Međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca.

Sve informacije o organizatoru mogu se naći na internetskim stranicama icm.hr ili dobiti upitom putem elektroničke pošte na adresu iynt@icm.hr.

Najnovije vijesti možete pratiti i na našim Facebook stranicama!