Seminarski rad

Seminarski rad

Svi učenici koji žele sudjelovati na Državnom turniru mladih prirodoslovaca trebaju rješiti jedan od 17 unaprijed zadanih problema i na temelju svog rješenja napisati seminarski rad. Radove je potrebno poslati mailom na adresu iynt@icm.hr do roka istaknutog u vremeniku. Rad je potrebno poslati u dva formata: izvornom formatu u kojemu je napisan i koji se može uređivati (npr. Word datoteka) i u pdf formatu.

Predložak za pisanje rada možete preuzeti ovdje. Preporučena duljina rada je između 5 i 10 stranica. Struktura rada nije strogo određena, no molimo Vas da ne mijenjate oblikovanje dokumenta (font i veličinu slova) te ne dodajete naslovne strane ili kazala. Slobodni ste izmijeniti naslove pojedinih poglavlja ili potpoglavlja, no svaki bi rad u pravilu trebao sadžavati sljedeće:

 1. Uvod
  Uvod rada obično sadrži prijepis teksta problema te kratko objašnjenje kako će se pristupiti rješavanju problema (ovaj dio posebno je bitan prilikom rješavanja “izumi sam” problema koji nisu strogo definirani).
 2. Teorijska razrada problema
  Potrebno je proučiti teorijsku pozadinu problema i znanstveno objasniti svoje rješenje. Ako je moguće, postavite vlasitite hipoteze o ishodu vašeg pokusa i potkrijepite ih dokazima.
  Ako je neki dio vašeg problema moguće kvantitiativno (brojčano) odrediti, vrlo je poželjno da to i učinite.
 3. Aparatura, eksperimentalne metode i mjerenja
  Opišite što ste sve koristili pri provedbi svog pokusa i kako je izgledala vaša aparatura te kako ste provodili mjerenja. Potrudite se to napraviti tako da Vaš eksperiment bude ponovljiv, tj. da druga osoba na temelju vašeg opisa može izvesti isti eksperiment.
  Ovom poglavlju slobodno možete priložiti slike, skice ili video zapise.
 4. Rezultati
  Navedite rezultate koje ste dobili svojim pokusom. Uz tekstualni opis, možete ih prikazati i pomoću grafova i slika. Važno je usporediti dobivene rezultate s pretpostavkama koje ste naveli u teorijskoj razradi problema te objasniti sličnosti i razlike.
 5. Zaključak
  U zaključku se u nekoliko rečenica nastoji sažeti cijeli rad te predložiti kako bi se u budućnosti moglo unaprijediti i proširiti rješenje te što bi još bilo zanimljivo istražiti.
 6. Literatura
  Na kraju rada navodi se literatura koja je korištena prilikom pisanja seminarskog rada.
  Ako doslovno prepisujete rečenice iz literature, potrebno ih je citirati (staviti unutar navodnika i u zagradi navesti iz kojeg su izvora preuzete). Svako kopiranje teksta bez citiranja smatra se plagijatom i strogo se kažnjava prilikom ocjenjivanja.
  Prilikom korištenja literature poželjnije je parafrazirati originalni tekst, tj. svojim riječima prepričati ono što ste pročitali.

Ostale napomene:

Kod pisanja formula i fizikalnih veličina, pripazite na oznake i mjerne jedinice.

Sve slike u radu potrebno je označiti i ispod svake slike napisati kratak opis onoga što prikazuje.

Na grafovima je uvijek potrebno označiti koordinatne osi.

Svakako pogledajte primjere radova s prethodnih Državnih turnira. Radove s Državnog turnira 2019. možete pronaći u Zbornik radova 2019, Državnog turnira 2018. možete pronaći u Zbornik radova 2018, a radove iz 2017. možete pronaći u Zborniku radova 2017.

Bodovanje seminarskog rada

Seminarski rad ocjenjuje više nezavisnih ocjenjivača na temelju obrasca koji možete preuzeti ovdje. Kao konačan broj bodova uzima se prosječna ocjena.

Na Državni turnir mladih prirodoslovaca poziva se od 10 do 20 učenika s najvećim ostvarenim brojem bodova, no pritom se poziva najviše troje učenika koji su rješavali isti problem.