Problemi:

Objavljeni su službeni problemi za 2023. godinu. Izvorne tekstove problema na engleskom jeziku možete pronaći ovdje. Hrvatski prijevod slijedi u nastavku.
 
 
 
 1. Kemijski sat

Kad pomiješamo otopinu kalijeva permanganata, oksalne kiseline i sumporne kiseline, otopina se nakon nekog vremena obezboji. Je li moguće precizno prilagoditi količinu pojedinog reagensa tako da se otopina obezboji nakon proizvoljno zadanog vremenskog intervala (npr. intervala koji zada oponent prije „znanstvene borbe“)? 

 

 1. Čvorovi 

Kad čvorom vežemo krajeve dvaju užeta, nastali čvor nije uvijek čvrst, već se može odvezati ili potrgati pod određenim uvjetima. Istražite parametre koji utječu na čvrstoću čvora.

 

 1. Glasanje kukaca

Teoretski i eksperimentalno istražite zvuk glasanja skakavaca i zrikavaca. Ovise li svojstva zvuka o okolišnim faktorima? Kako je moguće razlikovati skakavce i zrikavce po zvuku?

 

 1. Šarene linije 

Kad željezovim sulfidom povučemo liniju po gruboj površini, linija koja nastaje nije iste boje kao i komad željezova sulfida. Istražite ovaj fenomen. Koji drugi minerali pokazuju ovo svojstvo?

 

 1. Tamna strana mjeseca

Teoretski i eksperimentalno odredite koliko je tamna strana mjeseca koja je okrenuta od sunca. Ovisi li osvjetljenje te strane o mjesečevim mijenama? 

 

 1. Zujeće vrpce

Kad vrpcu postavimo blizu cijevi usisavača, vrpca leprša u struji zraka pritom proizvodeći zvuk koji podsjeća na zujanje. Objasnite ovaj fenomen i istražite koji parametri utječu na svojstva zvuka.

 

 1. Oluja u čaši

Za predviđanje meteoroloških prilika često se koristi instrument zvan kemijski barometar (eng. stormglass). Radi se o zatvorenom sustavu koji čini staklena čaša u kojoj su tekućina i kristali različitih oblika. Jedan recept za pripremu ovog sustava predlaže pripremu dviju otopina – prva se dobije otapanjem kalijeva nitrata (2.5 g) i amonijeva klorida (2.5 g) u destiliranoj vodi (33 mL), a druga otapanjem kamfora (10 g) u etanolu (40 mL). Otopine se zatim zagriju i pomiješaju. Konstruirajte jedan ili više kemijskih barometara koristeći različite recepte i proučite njihovo ponašanje u različitim vremenskim uvjetima kroz dovoljno dug vremenski period.

 

 1. Slušalica tuša

Slušalica tuša spojena je na dugačko crijevo za vodu. Pustite slušalicu da slobodno visi, a zatim uključite protok vode i promatrajte kako se slušalica otklanja za određeni kut. O kojim parametrima ovisi kut otklona?

 

 1. Amonijak i cvjetovi

Kad se izlože amonijaku, cvjetovi ljubičice obezboje se i uvenu. Kako amonijak utječe na cvjetove u boji kod drugih biljnih vrsta? Istražite kemijske i biološke procese koji se zbivaju u eksperimentu.

 

 1. Oksidacija

Istražite postoje li enzimi za oksidaciju u jabuci, krumpiru, luku i ostalom voću i povrću. U kojoj od testiranih namirnica se nalaze najefikasniji enzimi? Analizirajte utjecaj temperature na djelovanje enzima za oksidaciju.

 

 1. Čađavo ogledalo

Kad predmet prekrijemo čađom (npr. pomoću plamena svijeće) i zatim potopimo pod vodu, čini se da predmet odbija svjetlost poput ogledala. Objasnite i proučite ovaj fenomen. 

 

 1. Skokovi

Čovjek može skakati i ravnih nogu, no skok s pripremom ili skok iz čučnja ipak je značajno viši. Istražite utjecaj početne pozicije i tehnike skakanja na maksimalnu visinu skoka.

 

Problemi „Izumi sam“

Problemi iz ove kategorije zadani su nešto slobodnije. Unutar okvira zadanog fenomenom, potrebno je preciznije definirati problem koji želite rješavati.

 

 1. Izumi sam: Nenjutnovske tekućine

Kod mnogih tekućina viskoznost nije konstantan parametar. Predložite problem koji proučava određen efekt vezan uz konkretnu nenjutnovsku tekućinu. 

 

 1. Izumi sam: Indirektno mjerene varijable 

Ponekad nije moguće izravno odrediti broj prisutnih na glazbenom festivalu ili vremenske uvjete koji su vladali prije više tisuća godina, no do tih informacija moguće je doći indirektno preko telekomunikacijskih podataka ili izotopnog sastava uzoraka leda. Predložite problem koji se bavi indirektnim mjerenjem neke varijable služeći se neobičnom direktno mjerenom varijablom (eng. proxy variable).

 

 1. Izumi sam: Genetika

Predložite problem u kojem direktno testirate zakon nasljeđivanja genskih osobina. 

 

 1. Izumi sam: Vrelište otopina soli

Vrelište vodenih otopina soli ovisi o različitim faktorima te može biti više od 100 ºC. Predložite problem u kojem ćete teoretski i eksperimentalno proučiti ovaj fenomen na primjeru otopina  kemijskog sastava po izboru.

 

 1. Izumi sam: Elastične kugle

Predložite problem iz područja fizike koji se bavi proučavanjem sudara elastičnih kugli (sudariti se mogu međusobno ili o određenu površinu).

 

Probleme su osmislili Artem Barat, Nikita Chernikov, Alena Kastenka, Ilya Martchenko i Evgeny Yunosov. Odabrali su ih i pripremili Ilya Martchenko i Evgeny Yunosov. 

Službeni popis problema za 11. IYNT 2023 odobrilo je Vijeće IYNT-a te se mogu koristiti samo na događajima koje Vijeće podržava. 

Problemi su objavljeni u Tsknetiju, Gruzija 27.8.2022.

 

Autori prijevoda na hrvatski su Andrea Belamarić i Domagoj Pluščec.