Problemi:

Objavljeni su službeni problemi za 2024. godinu. Izvorne tekstove problema na engleskom jeziku možete
pronaći ovdje. Hrvatski prijevod slijedi u nastavku.
 
 1. Obrnuti vodeni sat

Spojite dvije boce i napunite ih vodom i laganim zrncima (npr. plastični
metci). Koliko je vremena potrebno zrncima da se popnu do vrha, ako se ˝vodeni sat˝ okrene naopako?

 1. Marinirano meso

Marinade se koriste za omekšavanje mesa. Kako svojstva uzoraka mesa ovise o
vremenu izlaganja i kemijskom sastavu marinade?

 1. Kocke leda i juha

Kocke leda se koriste za uklanjanje masnoća ili viška ulja iz vruće juhe. U
navedenoj demonstraciji, masnoća se hladi i lijepi na kocke leda. Prikažite ovaj eksperiment u
kontroliranim uvjetima kako biste potvrdili ili odbacili učinkovitost metode.

 1. Kofein u listovima čaja

Ako se suhi listovi čaja (Camellia sinensis) zagrijavaju pod hladnom čašom
(uz eventualno prisustvo magnezijevog oksida), na čaši se stvaraju mali kristali kofeina. Usporedite
učinak ove tehnike s drugim jednostavnim metodama ekstrakcije kofeina iz čaja. Koje vrste čajeva imaju
najveći udio kofeina?

 1. Tekući kišobran

Tanka tekuća kupola nastaje ako se voda izbacuje kroz paralelne ploče ili
pada na žlicu. Kupola može poslužiti kao kišobran i spriječiti padanje kapljica vode kroz kupolu.
Istražite učinkovitost takvog tekućeg kišobrana.

 1. Ciklotronski vlak

Metalna kuglica slobodno se kotrlja po tračnicama koje tvore zatvoreni
horizontalni prsten. Ako se jedna ili više zavojnica postavi duž prstena i napaja se u točno određenim
vremenskim trenutcima, metalna kuglica se može pogurnuti i nastaviti se kotrljati. Istražite dinamiku
kuglice. Kako trenutna brzina kuglice ovisi o relevantnim parametrima?

 1. Anodno otapanje

Anodnim otapanjem može nastati rupa na metalnoj ploči. Kolika je maksimalna
debljina metalne ploče koja se može izbušiti pomoću AA baterije?

 1. Paralaksa

Potencijalna metoda za procjenu udaljenosti golim okom jest korištenje efekta
paralakse. Gledajte udaljeni predmet jednim okom i poravnajte palac s predmetom promatranja. Ako se
pogleda isti predmet s drugim okom, bez pomicanja palca, palac izgleda pomaknuto. Prikupite
kvantitativne podatke o točnosti ove metode i usporedite ih s drugim metodama koje se također koriste
samo golim okom.

 1. Toplinsko zračenje

Čovjek može osjetiti prisutnost toplog predmeta u blizini npr. ruka ili
šalica kave. Provedite pokuse u kontroliranim uvjetima kako biste procijenili koliko točno dobrovoljac
može procijeniti udaljenost i temperaturu proučavanog objekta.

 1. Uljni točkasti fotometar

Papir s uljnom mrljom postavljena je između dva izvora svjetlosti. Ovisno o
položaju papira, mjesto izgleda svjetlije ili tamnije od okolnog papira. Točka vizualno nestaje kada je
papir postavljen na određenom mjestu. Je li ovaj efekt prikladan za mjerenje osvjetljenja slabog (npr.
svjetleći štapić ili Mjesec) ili vrlo svijetlog (npr. Sunce) izvora svjetlosti?

 1. Dva kraja užeta

Komad užeta se ispusti na pod. Istražite i objasnite distribuciju udaljenosti
dvaju krajeva užeta.

 1. Rotirajuća greda

Duga šipka se može slobodno okretati u vodoravnoj ravnini. Ako je mali rotor
montiran na jednom kraju šipke, daleko od osovine, šipka bi se mogla početi okretati. Što se događa ako
se montiraju dva rotora? Objasnite i istražite gibanje šipke.

Problemi „Izumi sam“

Problemi iz ove kategorije zadani su nešto slobodnije. Unutar okvira
zadanog fenomenom, potrebno je preciznije definirati problem koji želite rješavati.

 1. Izumi sam: Miopija

Kratkovidnost ili miopija je uobičajena u svijetu kao i među sudionicima
Turnira mladih prirodoslovaca. Predložite studiju koja bi uvela kvantitativne parametre koji opisuju
percepciju slike kod kratkovidnih ljudi.

 1. Izumi sam: Talozi

Ako je produkt kemijske reakcije netopljiv, u otopini se stvara talog. Neki
talozi su zrnasti, drugi uzrokuju zamućenje bistre tekućine ili se pojavljuju kao čvrsti sediment na dnu
epruvete. Predloži problem koji istražuje čimbenike koji utječu na pojavu taloga u kemijskim reakcijama
po vašem izboru.

 1. Izumi sam: Prepisivanje tekstova

Ako se traži od nekog da prepiše određeni tekst, u rukopisnoj kopiji teksta
mogu se pojaviti mnoge razlike u jeziku i pravopisu. Lingvisti mogu na temelju takvih razlika prosuditi
koji je nedatirani rukopis original, a koji kopija, te kada je svaki od njih napisan. Prikupite
kvantitativne podatke kako se rukopisne kopije razlikuju od tekstova napisanih i tiskanih u prošlosti
(npr. prije 100, 200 ili 300 godina). Formulirajte problem fokusiran na određeni ljudski jezik.

 1. Izumi sam: Magnetna glazba

Predmeti koji se njišu u magnetskom polju mogu stvarati neobične zvukove.
Dizajnirajte izvor zvuka ili glazbeni instrument koji koristi jak magnet i formulirajte problem koji
istražuje određene parametre vašeg postava.

 1. Izumi sam: Duge

Predložite problem koji uključuje neobičnu demonstraciju nastajanja duginih
boja.

 

Probleme su osmislili Nikita Chernikov, Artem Golomolzin, Ilya Martchenko i
Evgeny Yunosov. Odabrali su ih i pripremili Ilya Martchenko i Evgeny Yunosov.

Službeni popis problema za 12. IYNT 2024 odobrilo je Vijeće IYNT-a te se mogu
koristiti samo na događajima koje Vijeće podržava.

Problemi su objavljeni u Bobek, Almaty 26.8.2023.

Autori prijevoda na hrvatski su Dora Špiljak, Andrea Belamarić i Domagoj
Pluščec.