Raspored Državnog turnira mladih prirodoslovaca 2023.

Državni turnir mladih prirodoslovaca će se održati u subotu 14.1.2023. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.
Raspored Državnog turnira dan je u nastavku