Produljenje roka za slanje radova

Odlučili smo produljiti rok za predaju radova za Državni turnir mladih prirodoslovaca do 22. prosinca 2018. godine u 23:59 sati.

Ako ste rad već poslali, no želite ga naknadno doraditi, slobodno to možete učiniti do roka za predaju radova. U obzir ćemo uzeti zadnju poslanu verziju rada.

Radujemo se vašim istraživanjima 🙂