PRODULJEN ROK ZA PRIJAVU!

Rok za prijavu na Državni turnir mladih prirodoslovaca pomaknut je na 20.11. kako bi se svi učenici koji su doznali kasno stigli prijaviti.

Turnir mladih prirodoslovaca je eksperimentalno natjecanje za učenike srednjih i osnovnih škola u kojem učenici odabiru jedan od 17 otvorenih problema i na temelju njega pišu rad.

Najbolji radovi se pozivaju na Državni turnir mladih prirodoslovaca, a najuspješnijih šest ima priliku sudjelovati na Međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca!