Financijski izvještaj turnira 2018.

Ovim putem se želimo još jednom zahvaliti našim sponzorima koji su omogućili organizaciju Državnog turnira i odlazak hrvatske ekipe na Međunarodni turnir mladih prirodoslovaca.
Financijski izvještaj s Međunarodnog turnira mladih prirodoslovaca 2018. je dostupan na IYNT 2018 – izvjestaj

Team Croatia