Raspored državnog turnira mladih prirodoslovaca 16.1.2016.

Vremenski raspored

10:00 – 10:15 Otvorenje
10:15 – 10:45 Konceptualni test Razgovor s roditeljima i mentorima
11:00 – 12:45 Turnirske borbe 4 učenika
13:00 – 14:45 Turnirske borbe 4 učenika
14:45 – 15:15 Pauza
15:15 – 17:00 Turnirske borbe 4 učenika
17:15 – 19:00 Turnirske borbe 4 učenika
19:00 – 19:30 Proglašenje ekipe, zatvaranje

Turnirska borba sastoji se od:

Izlagatelj izlaže svoje rješenje problema 8 min
Oponent osmišljava pitanja 2 min
Oponent i izlagatelj vode raspravu 5 min
Pitanja žirija 5 min
Ukupno 20 min

Raspored turnirskih borbi:

Rb. Izlagatelj Problem No. Oponent
1 Dora Balent 10 Jakov Fabečić
2 Jakov Fabečić 13 Lukas Novak
3 Lukas Novak 11 Elena Lukačević
4 Elena Lukačević 6 Dario Bogović
5 Dario Bogović 10 Mislav Majić
6 Mislav Majić 3 Luka Bulić Bračulj
7 Luka Bulić Bračulj 9 Luka Korov
8 Luka Korov 15 Dora Balent
9 Borna Massari 3 Amalka Perović
10 Amalka Perović 10 Fran Hozjak
11 Fran Hozjak 9 Ana Gudelj
12 Ana Gudelj 7 Noel Valenta
13 Noel Valenta 11 Filip Jakovina
14 Filip Jakovina 6 Matija Martinčić
15 Matija Martinčić 10 Karla Markulin
16 Karla Markulin 14 Borna Massari

 

Raspored u .pdf formatu upute_turnir.pdf